Kıbrıs Türk Bilmeceleri

Bilmeceler eşya, insan, hayvan, bitki, doğa ve inanışla ilgili bilgilerin üstü kapalı olarak anlatılması ve onun ne olduğunun düşünülerek bulunmasını hedefleyen çoğu kalıplaşmış sözler ve cümlelerdir.

Türkçe konuşan toplulukların en eski sözlü edebiyat ürünlerinden olan bilmece türüne bağlama, başvatkıç, bilmece, bilmaca, cumbak, çöpçak, elbergen comak, jumbak, mani, mat, matal, mesel, metel, taabırın, tabıskak, tabışkak, tabışmak, tabkak, tapçan nımah, tapmaca, taptıruv, tavısak, tepişmak, tıvızık, yomak, yumak, zomak v.b. çeşitli adlar verilmiştir. Kıbrıs Türkleri bilmece için bilmece, mesel ve mani sözcüklerini kullanmışlardır.

Kıbrıs Türklernin çocuk oyunlarında yer alan ‘Nesi Var?’, ‘Mirmillo’ ve hattâ ‘Sessiz Sinema’ oyunları; bazı ayaklı maniler; masallarda geçen, halk bilmeceleri biçiminde geleneksel metinleri olmayan bilmeceler; istihraç, lûgaz ve muamma gibi edebi türler de bir tür bulmacadırlar.